STEFE Zvolen, s. r. o. je nový dodávateľ tepla v Pukanci

V roku 2017 prebehla v našej obci verejná súťaž na modernizáciu tepelného hospodárstva, nakoľko technický stav tepelných rozvodov a zariadení bol už zlý a dodávka tepla nehospodárna. Zásadná rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Pukanci, ktoré zásobuje teplom 200 bytov a materskú školu, bola už nevyhnutná.

Spomedzi viacerých účastníkov súťaže vyšla víťazne spoločnosť STEFE Zvolen, s. r. o. „Od 1. marca 2018 je STEFE už aj v Pukanci“, hovorí Ing. Ivan Adam, konateľ spoločnosti, ktorá v obci odkúpila tepelné hospodárstvo. V lete sa začne s modernizáciou a preinvestovaných bude okolo 250.000 EUR do rozvodov a výrobných zariadení. „Do začiatku nasledujúcej vykurovacej sezóny chceme byť na dodávku tepla po technickej stránke pripravení. Ku koncu roka 2018 by mal byť projekt dokončený.“ Z minulých období sa ročný predaj tepla pohyboval okolo 1,8 GWh a v budúcich rokoch sa očakáva zníženie spotreby tepla z dôvodu úsporných opatrení na strane odberateľov. V rámci rekonštrukcie nový dodávateľ tepla zmení trasovanie terajších tepelných rozvodov, čím skráti ich dĺžku na cca. 500 metrov nových predizolovaných rozvodov. V odberných miestach bude osadených 8 kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST), ktoré umožňujú individuálne nastavenie režimu dodávky teplej vody a tepla do radiátorov. Zrekonštruovaná bude aj kotolňa, kde bude inštalovaný nový výkonný kotol. Do konca augusta 2018 je predpokladané dokončenie pripojenia odberných miest na nové tepelné rozvody a plná prevádzkyschopnosť technologickej časti. K nutným odstávkam dodávok tepla na ohrev teplej vody, ktoré sú spojené s prepojmi, pristúpi STEFE Zvolen len na nevyhnutný a najkratší možný čas. V októbri 2018 je naplánované dokončenie stavebných a povrchových úprav.

Veríme, že všetko pôjde podľa plánu a ďalšiu zimu už budeme v Pukanci kúriť efektívnejšie,  cez modernú a bezpečnú tepelnú sieť a s neustálym dohľadom dispečingu.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.