Vedenie spoločnosti

Štatutárny zástupca:
Eva Nemcová

Dozorná rada:
Miroslav Ďurica
Ing. Milan Taška
Mgr. Žofia Kyseľová