Faktúry rok 2014

ČísloČíslo internéPredmetSuma*DodávaťeľDát.úhr.
5110578052014-001poistné146,63 €ALLIANZ Slovenská poisťovňa30.1.2014
235656482014-002Orange mobil0,60 €Orange Slovensko, a.s.24.1.2014
74274198342014-003elektrina432,48 €ZSE Energia, a.s.24.1.2014
20143600232014-004Kotolňa jan.,,Zml. č. 2/20141 024,80 €Obecný podnik služieb17.2.2014
20143600012014-005vyúčtovanie prenájmu-500,29 €Obecný podnik služieb14.5.2014
20143600142014-006prenájom kancelárie122,48 €Obecný podnik služieb30.1.2014
20143600132014-007Odb.,účt. jan.,Zml. č. 1/20141 184,40 €Obecný podnik služieb30.1.2014
20143600152014-008Odb.,účt. feb.,Zml. č. 1/20141 184,40 €Obecný podnik služieb30.1.2014
6520142014-009služby BOZP a OPP40,00 €Bc. Roman Zomborský10.2.2014
41401082014-010oceľový profil19,49 €Hammerbacher SK, a.s.10.2.2014
74274731582014-011elektrina432,48 €ZSE Energia, a.s.10.2.2014
57587458182014-012telefón16,97 €Slovak Telekom, a.s.10.2.2014
84500011812014-013vodné, stočné907,57 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.17.2.2014
74139566422014-014plyn14 973,68 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.21.2.2014
20143600252014-015prenájom kancelárie122,48 €Obecný podnik služieb17.2.2014
20143600262014-016prenájom kancelárie122,48 €Obecný podnik služieb17.2.2014
20143600242014-017Odb.,účt. mar.,Zml. č. 1/20141 184,40 €Obecný podnik služieb17.2.2014
42041025072014-018plyn10 133,00 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.17.3.2014
22286284922014-019Orange mobil6,00 €Orange Slovensko, a.s.6.3.2014
3382014-020licencia k UZ39,96 €Equilibrium, s.r.o.27.2.2014
20143600032014-021Kotolňa feb.,,Zml. č. 2/20141 066,80 €Obecný podnik služieb14.5.2014
37597381322014-022telefón16,97 €Slovak Telekom, a.s.17.3.2014
74139680832014-023plyn12 573,06 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.21.3.2014
74375164452014-024elektrina432,48 €ZSE Energia, a.s.17.3.2014
84500072462014-025vodné, stočné805,34 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.24.3.2014
42041027162014-026plyn6 689,00 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.16.4.2014
22322911762014-027Orange mobil0,72 €Orange Slovensko, a.s.2.4.2014
2120142014-028Servisné práce260,00 €GAS-kontrol mz, s.r.o.25.4.2014
74375834372014-029Elektrina432,48 €ZSE Energia, a.s.16.4.2014
20143600782014-030Kotolňa mar.,,Zml. č. 2/2014575,40 €Obecný podnik služieb14.5.2014
74139791342014-031plyn-220,74 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.22.4.2014
67607321172014-032telefón16,97 €Slovak Telekom, a.s.25.4.2014
84500144602014-033vodné, stočné873,61 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.25.4.2014
5110578052014-034poistné146,63 €ALLIANZ Slovenská poisťovňa16.5.2014
2014040022014-035rozšírenie SW GSM odkazovača238,80 €ISSU, s.r.o7.5.2014
97920142014-036Poplatok za TKO 201418,40 €Obec Pukanec19.5.2014
2356586482014-037Orange mobil0,84 €Orange Slovensko, a.s.5.5.2014
74139791342014-038plyn3 249,00 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.15.5.2014
20140502014-039Proj. dokument. vyreg. TÚV1 011,60 €Vyregulovanie.sk spol. s r.o.16.5.2014
37617318422014-040telefón16,97 €Slovak Telekom, a.s.21.5.2014
74277244142014-041elektrina432,48 €ZSE Energia, a.s.16.5.2014
20143600942014-042Kotolňa apr.,,Zml. č. 2/2014638,40 €Obecný podnik služieb14.5.2014
20143600952014-043prenájom kancelárie122,48 €Obecný podnik služieb14.5.2014
20143600962014-044Odb.,účt. apr.,Zml. č. 1/20141 184,40 €Obecný podnik služieb14.5.2014
5405142014-045prehliadka hasicich prístrojov20,70 €Eva L e f a n t o v á21.5.2014
74139909202014-046plyn476,92 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.23.5.2014
74139909202014-047plyn3 248,00 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.18.6.2014
2356586482014-048Orange mobil0,90 €Orange Slovensko, a.s.27.5.2014
84500206532014-049vodné, stočné850,10 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.27.5.2014
9220142014-050SZVT členské 2014724,00 €Slovenský zväz výrobcov tepla22.7.2014
20140772014-051regulačné armatúry TÚV668,17 €Vyregulovanie.sk spol. s r.o.4.6.2014
20000066212014-052Potvrdenie bank. informácií78,00 €Slovenská sporiteľňa, a.s.13.6.2014
20143601412014-053Kotolňa máj.,,Zml. č. 2/2014571,20 €Obecný podnik služieb30.6.2014
20143601422014-054prenájom kancelárie122,48 €Obecný podnik služieb30.6.2014
20143601432014-055Odb.,účt. máj,,Zml. č. 1/20141 184,40 €Obecný podnik služieb30.6.2014
74277983462014-056elektrina432,48 €ZSE Energia, a.s.16.6.2014
74157927762014-057plyn3 249,00 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.15.7.2014
74157927762014-058plyn2 243,12 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.20.6.2014
57627415782014-059telefón16,97 €Slovak Telekom, a.s.17.6.2014
21920142014-060služby BOZP a OPP40,00 €Bc. Roman Zomborský15.7.2014
84500259602014-061vodné, stočné703,80 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.20.6.2014
20142232014-062audit účt. závierky600,00 €LUMA AUDIT s.r.o.13.6.2014
2356586482014-063Orange mobil0,18 €Orange Slovensko, a.s.8.7.2014
20141042014-064nastav. a test. rozvodu TÚV732,00 €Vyregulovanie.sk spol. s r.o.15.7.2014
20141052014-065montáž armatúr na rozv. TÚV1 806,56 €Vyregulovanie.sk spol. s r.o.15.7.2014
74278762082014-066elektrina432,48 €ZSE Energia, a.s.15.7.2014
20143601962014-067prenájom kancelárie122,48 €Obecný podnik služieb30.6.2014
20143601972014-068Odb.,účt. jún,,Zml. č. 1/20141 184,40 €Obecný podnik služieb30.6.2014
20143601952014-069Kotolňa jún.,,Zml. č. 2/2014877,80 €Obecný podnik služieb30.6.2014
74148660422014-070plyn287,06 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.22.7.2014
74148660422014-071plyn3 249,00 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.18.8.2014
84500320732014-072vodné, stočné766,33 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.22.7.2014
5110578052014-073poistné146,63 €ALLIANZ Slovenská poisťovňa15.8.2014
2356586482014-074Orange mobil0,00 €Orange Slovensko, a.s.30.7.2014
3131402812014-075oprava a overenie vodomerov77,50 €Enbra SLOVAKIA s.r.o.18.8.2014
74279574662014-076elektrina432,48 €ZSE Energia, a.s.15.8.2014
20143602262014-077Kotolňa júl.,,Zml. č. 2/2014961,80 €Obecný podnik služieb31.7.2014
20143602282014-078Odb.,účt. júl,,Zml. č. 1/20141 184,40 €Obecný podnik služieb31.7.2014
20143602272014-079prenájom kancelárie122,48 €Obecný podnik služieb31.7.2014
87637514852014-080telefón16,97 €Slovak Telekom, a.s.22.8.2014
87648890882014-081telefón21,96 €Slovak Telekom, a.s.18.8.2014
42035038352014-082plyn3 938,00 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.16.9.2014
74148787662014-083plyn281,50 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.21.8.2014
84500518452014-084vodné, stočné765,55 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.25.8.2014
14001532014-085revízia a čist.komínov216,96 €Kamil Palko22.8.2014
2356586482014-086Orange mobil0,18 €Orange Slovensko, a.s.2.9.2014
2014192014-087odb. prehl. kotolne456,00 €REVMONT- Pavel Slavkov28.8.2014
201400122014-088odb. prehliadky kotolne162,96 €Petra Čišková - GenVis11.9.2014
1141099162014-089hosting, doména50,76 €Websupport, s.r.o.9.9.2014
74280199512014-090elektrina432,48 €ZSE Energia, a.s.16.9.2014
17658607732014-091telefón16,97 €Slovak Telekom, a.s.16.9.2014
74158033962014-092plyn256,12 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.25.9.2014
42036037282014-093plyn6 003,00 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.26.9.2014
84500579732014-094vodné, stočné754,08 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.25.9.2014
20143602752014-095Odb.,účt. aug.,Zml. č. 1/20141 184,40 €Obecný podnik služieb31.8.2014
20143602742014-096prenájom kancelárie122,48 €Obecný podnik služieb31.8.2014
20143602732014-097Kotolňa aug.,,Zml. č. 2/2014672,00 €Obecný podnik služieb31.8.2014
50147201102014-098vodné, stočné13,76 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.25.9.2014
2356586482014-099Orange mobil0,18 €Orange Slovensko, a.s.29.9.2014
20140602014-100regulácia4 080,26 €MAREL, spol. s r.o.1.10.2014
40420142014-101služby BOZP a OPP40,00 €Bc. Roman Zomborský30.9.2014
20143603032014-102Kotolňa sep.,,Zml. č. 2/2014924,00 €Obecný podnik služieb30.9.2014
20143603052014-103Odb.,účt. sep.,Zml. č. 1/20141 184,40 €Obecný podnik služieb30.9.2014
20143603042014-104prenájom kancelárie122,48 €Obecný podnik služieb30.9.2014
27668055302014-105telefón16,97 €Slovak Telekom, a.s.30.9.2014
74149029852014-108plyn-336,86 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.30.9.2014
84500653562014-109vodné, stočné908,69 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.21.10.2014
5110578052014-110poistné146,63 €ALLIANZ Slovenská poisťovňa18.11.2014
2356586482014-111Orange mobil0,00 €Orange Slovensko, a.s.30.10.2014
20140812014-112revízia150,00 €Miloš BEŇADIK12.11.2014
74282054742014-113elektrina432,48 €ZSE Energia, a.s.18.11.2014
8220142014-117servis312,00 €GAS-kontrol mz, s.r.o.20.11.2014
42025057242014-118plyn10 822,00 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.15.12.2014
74149138972014-119plyn2 109,24 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.20.11.2014
97677326502014-120telefón16,97 €Slovak Telekom, a.s.18.11.2014
84500713982014-121vodné, stočné921,18 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.24.11.2014
5110332402014-122poistné316,01 €ALLIANZ Slovenská poisťovňa17.12.2014
2356586482014-123Orange mobil0,36 €Orange Slovensko, a.s.3.12.2014
37686830582014-124telefón16,97 €Slovak Telekom, a.s.17.12.2014
74177888022014-125plyn2 930,88 €Slovenský plynárenský priemysel a.s.19.12.2014
84500770582014-129vodné, stočné927,25 €Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.22.12.2014
02356586482014-131Orange mobil0,00 €Orange Slovensko, a.s.30.12.2014
20143604052014-134Kotolňa nov.,,Zml. č. 1/2014512,40 €Obecný podnik služieb31.12.2014
20143604062014-135prenájom kancelárie122,48 €Obecný podnik služieb31.12.2014
20143604072014-136Odb.,účt. nov.,Zml. č. 2/20141 184,40 €Obecný podnik služieb31.12.2014

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH