Vymazaná z Obchodného registra

Spoločnosť Thermospol, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Námestie mieru 11/6, 935 05  Pukanec, IČO: 36 715 883, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby: 08.05.2019

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra – Vložka číslo:  19139/N