Úvod

Thermospol, s.r.o. kotolňaSpoločnosť Thermospol, s.r.o. priamo zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou 203 domácností a Materskú škôlku na sídlisku Záhradná Pukanec. Prioritným poslaním je zabezpečovanie služieb v oblasti dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. Spoločnosť si kladie za hlavný cieľ uspokojovať náročné potreby obyvateľov. Zámerom je čo najefektívnejšie využívať zdroje, kvalitne a pohotovo komunikovať s odberateľmi v prostredí neustálych zmien a nachádzať nové príležitosti pre realizáciu spolupráce. Konečným efektom je vytváranie tepelnej pohody obyvateľov sídliska, materskej škôlky, čiže všetkých odberateľov tejto komodity.